Sökning: "Eva Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Eva Carlsson.

 1. 1. Understanding Persons with Eating Difficulties and Communication Impairment after Stroke : Patients Experiences and Methodological Issues in Qualitative Interviews

  Detta är en avhandling från Örebro University, Örebro

  Författare :Eva Carlsson; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication impairment; eating difficulties; interview; patient experiences; qualitative research; stroke; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Difficulties with eating are common after stroke and are often associated with communication problems. Although numerous aspects of dysfunction have been identified, little is known about the experiences of living with eating difficulties after stroke. LÄS MER

 2. 2. Body composition and quality of life in patients with IBD, ileostomy and short bowel syndrome

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Eva Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammatory bowel disease; Crohn´s disease; ulcerative colitis; short bowel syndrome; quality of life; health related quality of life; coping; concern; body composition; bioelectric impedance spectroscopy; Dual-energy absorptiometry; total body water;

  Sammanfattning : Patients with IBD are at risk for intestinal disability (e.g. having a stoma, malnutrition). The general aim of the thesis was to investigate physiological, psychological and social consequences of having IBD and an ileostomy or short bowel syndrome (SBS). LÄS MER

 3. 3. Communication about eating difficulties after stroke from the perspectives of patients and professionals in health care

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Eva Carlsson; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Continuity of care; documentation; eating difficulties; nursing; qualitative interview; record audit; stroke; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Stroke is one of the major causes of eating difficulties (EDs). It is one of the leading causes of death and disability and one of the most important factors contributing to health-care costs. LÄS MER

 4. 4. Det välnärda barnet : Föreställningar och politik i skolmåltidens historia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Eva Gullberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of School Meals; History of Childhood; Visions on Childhood; Welfare State; Food Politics; Notions on Food and Eating; Public Health; Skolmåltider; Historia; Sverige; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Sweden is nearly unique in providing and publicly funding meals for all schoolchildren. The current debate shows that the policy of providing school meals is universally accepted. LÄS MER

 5. 5. The creative world of middle childhood: Creativity, imagination, and self-image from qualitative and quantitative perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Eva Hoff; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; self-image; middle childhood; drawings; Unusual Uses Test; qualitative interviews; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Creativity; imaginary companions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledning Kreativitet kan definieras på många olika sätt. I denna avhandling definieras kreativitet som ”ett generativt eller produktivt nytt sätt att uppleva verkligheten och sig själv på”, vilket är en något modifierad version av Smith och Carlssons (1990) kreativitetsdefinition. LÄS MER