Sökning: "Eva Amundsdotter"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Amundsdotter.

 1. 1. Att framkalla och förändra ordningen aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Amundsdotter; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att skapa drivkrafter för lärande och förändring En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Sjöberg Forssberg; Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Eva Amundsdotter; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Sverige. Trots att strategin använts i drygt 20 år finns relativt lite forskning om praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering. LÄS MER