Sökning: "Eva Amundsdotter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Amundsdotter.

  1. 1. Att framkalla och förändra ordningen aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Eva Amundsdotter; Luleå tekniska universitet.; [2009]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER