Sökning: "Eva A Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Eva A Andersson.

 1. 1. EMG and strength in trunk and hip muscles

  Författare :Eva A Andersson; Alf Thorstensson; Margareta Nordin; Eva A. Andersson; Gymnastik- och idrottshögskolan; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurophysiology; Neurofysiologi; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; abdominal muscles; biomechanics; electromyography; erector spinae; iliacus; iliopsoas; hip flexor muscles; locomotion; motor control; normalization; posture; psoas; quadratus lumborum; rehabilitation; running; sit-ups; strength; training exercises; u;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the myouelectric activity of all major muscles involved in the movements and stabilization of the trunk, pelvis and hips during training exercises, postures, motor tasks, maximal strength performance and locomotion. By use of ultra-sound, EMG electrodes could be guided safely and accurately into muscles situated even close to the spinal column, such as psoas, quadratus lumborum and deep parts of erector spinae. LÄS MER

 2. 2. Urinary incontinence : prevalence, treatment seeking behaviour, experiences, and perceptions among persons with and without urinary leakage

  Författare :Gunnel Andersson; Jan-Erik Johansson; Kerstin Nilsson; Eva Sahlberg-Blom; Eva Samuelsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; UI; prevalence; impact on daily life; healthcare-seeking; cultural study; Medicine; Medicin; Surgery; Kirurgi; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe urinary incontinence (UI) from a population perspective and to describe experiences and perceptions of UI from an individual perspective. This includes assessing the prevalence of urinary incontinence as well as describing treatment seeking and experiences of living with UI. LÄS MER

 3. 3. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER

 4. 4. Housing tenure and residential mobility in Stockholm 1990-2014

  Författare :Andreas Alm Fjellborg; Roger Andersson; Jan Amcoff; Eva Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Residential mobility; Housing tenure; Stockholm; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : In this thesis the links between housing tenure, income and selective, segregation generating, residential mobility are explored. The development of these links is analysed against the background of housing regime changes in Stockholm between 1990 and 2014. LÄS MER

 5. 5. Mått på brott : Självdeklaration som metod att mäta brottslighet

  Författare :Lina Andersson; Jerzy Sarnecki; Eva Tiby; Ingrid Sahlin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Self Report Methodology; Crime Measurement; Theory of Measurement; Contextual Constructivism; Criminology; Kriminologi; General Criminology; allmän kriminologi;

  Sammanfattning : Measuring crime is one of criminology’s most central tasks. Self-report studies constitute one means of doing so. LÄS MER