Sökning: "Eva Österlund Efraimsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Österlund Efraimsson.

  1. 1. Communication in Smoking Cessation and Self-management : a study at Nurse-led COPD-clinics in Primary Health Care

    Författare :Eva Österlund Efraimsson; Högskolan Dalarna; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; Client Language Assessment in Motivational Interviewing; Communication; Consulting Map; Motivational Interviewing Treatment Integrity; Nurse-led clinics; Patient education; Primary health care; Quality of life; Self-management; Smoking cessation.; Interaktion mellan patient och sjuksköterska på KOL-sjuksköterskemottagning i primärvård.; Chronic obstructive pulmonary disease;

    Sammanfattning : ABSTRACT The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. LÄS MER