Sökning: "Eva Åkerblom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Åkerblom.

  1. 1. Three series of antibacterially active nitrofuran compounds

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Eva Åkerblom; Uppsala universitet.; [1974]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER