Sökning: "Europeisering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Europeisering.

 1. 1. States under scrutiny International organizations, transformation and the construction of progress

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Dahl; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Högskolan på Gotland.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; granskning; stater; europeisering; transformation; internationella organisationer; revision; social konstruktion; Scrutiny; international organizations; Baltic states; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; scrutiny; audit; construction; progress; transparency; the Baltic States; EU enlargement;

  Sammanfattning : Opinions, rankings and evaluations of states’ development are proliferating. In the context of the transformation and EU accession of the Baltic States, there were many organizations involved in the scrutiny of their efforts to become accepted as modern and European. LÄS MER

 2. 2. Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Magnus Lindh; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanisation; Europeanization; Fusion approaches; Micro fusion framework; Regional action; Multilevel governance; Western Sweden; West Sweden; Europeisering; fusionsansatsen; makrofusionstesen; micro fusion framework; sammanvävt flernivåsystem; Västsvenska regionen; West Sweden; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores perceptions and preferences on regional action in EU-related frameworks among regional actors in Western Sweden. Building upon the literature on Europeanisation and the Fusion approach, three dimensions of Europeanisation are clarified and explored– download, upload and crossload – and together with a set of five variables that constitute the Micro Fusion Framework; a comprehensive analytical tool is developed. LÄS MER

 3. 3. Rättskraft och korrektiv : En förvaltningsrättslig studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Wall; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättskraft; korrektiv; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; gynnande beslut; trygghet; omprövning; rättelse; tvåpartsprocess; europeisering; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : In Swedish administrative law, there are numerous opportunities for authorities and others who fulfill public tasks to correct decisions. As an important limitation of this power, there are general principles on the immovability of administrative decisions. As a general rule, a favorable decision may not be corrected. LÄS MER

 4. 4. Medeltid i centrum europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer

  Detta är en avhandling från Umeå : Arkeologi och samiska studier

  Författare :Leif Grundberg; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :Archaeology; medieval; central places; Norrland; Ångermanland; Medelpad; hermeneutics; Europeanization; historiography; local history research; cultural heritage; use of history; cultural environment; regional development; Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light upon three related research areas with the medieval period at their core: medieval Europeanization, the historiography of medieval places, the importance of the cultural environment and medieval period for the present day. By these means several current research angles are integrated within medieval research, the history of science and cultural heritage research. LÄS MER

 5. 5. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Detta är en avhandling från Jure Förlag AB

  Författare :Mårten Schultz; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER