Sökning: "European governance"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden European governance.

 1. 1. Forest water governance challenges in cross-sectoral and multi-level collaboration

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Irina Mancheva; Katarina Eckerberg; Anna Zachrisson; Susan Baker; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Forest water; Governance; Cross-sectoral governance; Multi-level governance; Governance mode; Collaborative governance; Natural resource management; Environmental policy; Water Framework Directive;

  Sammanfattning : Forests and water are highly interconnected with forestry practices negatively affecting forest water. In the last five decades, the Swedish state has enacted multiple policy changes and allocated significant resources towards the implementation of soft policy instruments to alleviate the effects on forest water. LÄS MER

 2. 2. Governance of Career Guidance an enquiry into European policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Anki Bengtsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmentality; governance; career guidance; career management; Michel Foucault; entrepreneurial; policy; active citizenship; civic competence; self-management; Europe; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to enquire into and problematize the governance of career guidance and how individuals’ career management is constructed within EU policy. The empirical material consists of European policy documents produced during 2000-2015. LÄS MER

 3. 3. Time and European Governance : The Empirical Value of Three Reflective Approaches

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus Ekengren; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Europeanization and Governance in Defence Policy : The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Eriksson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; europeanisation; governance; defence policy; Sweden; European Union; EU; ESDP; policy process; policy analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the Swedish Europeanization process with respect to defence policy with the help of analytical tools from policy analysis. The time period studied is 1999–2004. LÄS MER

 5. 5. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER