Sökning: "Europaparlamentet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Europaparlamentet.

 1. 1. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Matilda Broman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. LÄS MER

 2. 2. ‘Collaborative Competition’ Stance-taking and Positioning in the European Parliament

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nazli Avdan; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parliamentary Interaction; Questions and Questioning; the European Parliament; Stancetaking; Intergroup Positioning;

  Sammanfattning : The European Parliament (EP) is the scene where certain issues concerning over 500 million ‘Europeans’ are publicly debated and where politically relevant groupings are discursively coconstructed. While the Members of the Parliament (MEPs) pursue their political agendas, intergroup boundaries are drawn, reinforced, and/or transgressed. LÄS MER

 3. 3. Biopolitics and Reflexivity A Study of GMO Policymaking in the European Union

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; GMO; genetically modified organism; precautionary principle; risk biopolitics; policy; European Union; EU; reflexivity; reflexive modernity; GMO; genetiskt modifierade organismer; försiktighetsprincipen; risk biopolitik; policy; Europeiska Unionen; EU; reflexivitet; reflexiv modernitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The political discourse that has emerged as a consequence of establishing a European regulatory framework for GMOs has not been without problems. This dissertation addresses the political and regulatory challenges created by the development and use of genetically modified organisms (GMOs) in the EU. LÄS MER

 4. 4. Individual Metering and Charging of Heat and Hot Water in Multi-Apartment Buildings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Simon Siggelsten; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Heat; hot water; cost allocation; multi-apartment buildings; energy savings.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Europaparlamentet vill minska primärenergianvändningen samt minska beroendet av energiimport till unionen (EU Direktiv 2012/27/EU). Ett hjälpmedel för att uppnå detta mål kan vara användandet av individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus. LÄS MER