Sökning: "Ett fett liv"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Ett fett liv.

 1. 1. Ett fett liv : En artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter

  Författare :Aimée Ekman; Bengt Richt; Gunilla Tegern; Eklina Oinas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :The weight order; ordering; form; action perspective; grounded theory; fat studies; critical perspective; fatness; overweight; body weight; experience; Viktordningen; ordnande; form; handlingsperspektiv; grounded theory; fat studies; kritisk fetma forskning; fetma; övervikt; kroppsvikt; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att utveckla en begreppslig och teoretiserande förståelse för villkor och möjligheter i överviktiga personers handlingsliv. Med utgångspunkt i intervjuer med femton feta svenskar har slutpunkten för studien kommit att bli en artikulering av processer och subprocesser inom viktordningen. LÄS MER

 2. 2. Peocolipase and enterostatin- Functions during high-fat feeding

  Författare :Catarina Rippe; Cellulär biomekanik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; high-fat diet; obesity; lipase; uncoupling protein; procolipase; enterostatin; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Enterostatin is a peptide formed in the stomach and intestine during the activation of pancreatic/gastric procolipase. Procolipase is a necessary cofactor for lipase. These two proteins contribute to the breakdown of dietary triglycerides in the intestine. LÄS MER

 3. 3. Regulatory Immune Responses and Repair Mechanisms in Atherosclerosis

  Författare :Sara Rattik; Kardiovaskulär forskning - immunitet och ateroskleros; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; Cardiovascular disease; T helper 2 cells; ApoB100; Regulatory B cells; Regulatory T cells; Smooth muscle cells; IL-22.;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease characterized by the formation of lipid rich plaques in the arterial wall. Rupture of a plaque results in clinical manifestations such myocardial infarction or stroke. LÄS MER

 4. 4. ALPHA-LINOLENIC ACID Postprandial Lipid Metabolism and Enzymatic Interesterification of Triacylgylcerols

  Författare :Julia Svensson; Bioteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; alpha-linolenic acid; triacylglycerol; postprandial lipemia; Lipozyme TL IM; interesterification;

  Sammanfattning : An important indicator of the metabolic capacity of humans is the ability to regulate plasma triacylglycerol levels and to clear triacylglycerol-rich lipoproteins (TRLs) from the circulation after a meal. This is crucial since most of the day is spent in the postprandial state. LÄS MER

 5. 5. Prevention of beta-cell dysfunction via targeting novel GPCRs in pancreatic islets

  Författare :Rajesh Kumar; Islet cell physiology; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type II Diabetes; GPCR; Pancreatic islets; Estrogen; Alpha-1 antitrypsin.;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis was to investigate the role of G protein coupled receptors (GPCRs) in insulin secretion and beta-cell survival. The second aim was to determine which pathway is involved in insulin release and beta-cell protection via GPCRs. LÄS MER