Sökning: "Etik"

Visar resultat 21 - 25 av 4408 avhandlingar innehållade ordet Etik.

 1. 21. Making sense of alternative currencies: Essays on the ethics and economics of alternative monetary proposals

  Detta är en avhandling från Louvain-la-neuve : UCLouvain

  Författare :Louis Larue; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Alternative currencies; Bitcoin; Complementary currencies; financial ethics; economic ethics; Hayek; market; cryptocurrencies;

  Sammanfattning : The main goal of this thesis is to provide a clear basis for the analysis of alternative currencies, such as Bitcoin, LETS, Local currencies, the WIR or Carbon currencies. It attempts to determine whether alternative currencies might constitute just and workable alternatives, either in the form of small-scale experiments or in the form of more radical reforms. LÄS MER

 2. 22. In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-culture, Contemporaneity, Globalization

  Detta är en avhandling från Louvain-la-neuve : UCLouvain

  Författare :Beatrice Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; contemporary art; Australian art; Aboriginal art; cross-culture; contemporaneity; globalization; postcolonialism; diaspora; cultural semiotics; Emily Kame Kngwarreye; Fiona Foley; Ricky Swallow; John Young;

  Sammanfattning : This study emerges from the question: what is contemporary art, and mainly what criteria constitute contemporary art in a globalized art world in general? Thus, the focus of this dissertation is on the postcolonial context of Australia and the fact that the contemporary art scene in Australia is divided into Australian and Aboriginal art respectively. This is a division originating from the colonization of Australia that began in the 1770’s, resulting in an Australian art descending from a Western art practice, where there is further focus on two categories within this art. LÄS MER

 3. 23. Axel Hägerströms värdeteori

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska föreningen och Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet

  Författare :Bo Petersson; [1973]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Hägerström; Axel; 1868-1939;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Guiding Concepts Essays on Normative Concepts, Knowledge, and Deliberation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Philosophy, Uppsala University

  Författare :Olle Risberg; Erik Carlson; Andrew Reisner; Wlodek Rabinowicz; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; action-guidance; adherence; all things considered ought; alternative normative concepts; conceptual engineering; debunking; deliberation; disagreement; epistemic pluralism; epistemology; ethics; external world skepticism; idealization; metaethics; meta-skepticism; moral skepticism; normativity; ought; reasons; response-dependence; uncertainty; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis addresses a range of questions about normativity, broadly understood. Recurring themes include (i) the idea of normative ‘action-guidance’, and the connection between normativity and motivational states, (ii) the possibility of normative knowledge and its role in deliberation, and (iii) the question of whether (and if so, how) normative concepts can themselves be evaluated. LÄS MER

 5. 25. Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta

  Författare :Elisabeth Hjorth; Elisabeth Hjorth; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska romaner; Etik i litteraturen; Etnicitet i litteraturen; Identitet filosofi i litteraturen; Litteratur genusaspekter; Böcker och läsning etik och moral; Essentialism filosofi ; Intersektionalitet; Kritik; Makt; Feministisk teori; Pronomen; Intersectionality; Criticism; Power; Feminist theory; Pronouns; Litteraturvetenskap identitet etik Sverige sekelskiftet 2000; Romaner motstånd läsning; Postkolonialism teori; Literary studies identity ethics Sweden turn of the century 2000; Novels resistance reading; Postcolonialism theory; Swedish literature; Identity Philosophical concept in literature; Ethnicity in literature; Swedish fiction; Ethics in literature; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska;

  Sammanfattning : Vad kan litteraturen göra i egenskap av kritik? Som plats för något nytt och annat? Vad kan den inte göra? Och hur kan läsaren ta ansvar för litteraturen som möjlighet? I dialog med tänkare som Spivak och Levinas undersöker Elisabeth Hjorth läsning som en etisk praktik. Hon gör det genom läsningar av Jonas Hassen Khemiri, Annika Korpi, Daniel Sjölin och Sara Stridsberg. LÄS MER