Sökning: "Ester Barinaga"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ester Barinaga.

  1. 1. Levelling Vagueness: A study of cultural diversity in an international project group

    Detta är en avhandling från Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI

    Författare :Ester Barinaga; [2002]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER