Sökning: "Ersta Sköndal högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Ersta Sköndal högskola..

 1. 1. Striving to be able and included Expressions of sense of self in people with Alzheimer's disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Ragnhild Hedman; Ersta Sköndal högskola.; Ersta Sköndal högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Agency; Alzheimer s disease; Communion; Early onset; Harré s social constructionist theory; Positioning; Research participation; Self; Support group; agency;

  Sammanfattning : According to research applying a social constructionist perspective, the sense of self is not lost in people with Alzheimer’s disease (AD). It is, however, greatly influenced by the symptoms and by how they are treated by other people. LÄS MER

 2. 2. Living with irritable bowel syndrome A patient perspective on everyday life, health care encounters and patient education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Cecilia Håkanson; Ersta Sköndal högskola.; Ersta Sköndal högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; coping; health care relationships; illness experience; irritable bowel syndrome; learning; life world; lived body; patient education; patient perspective; shame; unhomelikeness; coping; health care relationships; illness experience; irritable bowel syndrome; learning; life world; lived body; patient education; patient perspective; shame; unhomelikeness;

  Sammanfattning : Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic functional bowel disease. Adults with IBS represent a large group of health care seekers. Previous research has shown that these people often feel insufficiently informed about their condition, and find it hard to manage the disease in everyday life. LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma

  Detta är en avhandling från Sköndal : Ersta Sköndal Högskola

  Författare :Charlotte Engel; Ersta Sköndal högskola.; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi; Diakoni; socialt arbete; Svenska kyrkan; marginalisering; marginaliserade grupper; sekularisering; religionssociologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation has been to investigate how well diaconal work in seven chosen parishes corresponds to an official definition of the diaconal task of the Church of Sweden as above all to represent and direct activities towards the most disadvantaged and/or marginalised groups in society, a definition that well corresponds to the general expectations of the Swedish people regarding the role of the Church.The empirical ground for the dissertation comes from diaconal inventories built mainly on a comprehensive interview material with parish workers and appointed representatives in the chosen parishes. LÄS MER

 4. 4. The moral enterprise in intensive care nursing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska University Press

  Författare :Agneta Cronqvist; Ersta Sköndal högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Ethics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Etik; caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support; ethics; nursing; intensive care units ethics; morals; nurses psychology; burnout; professional psychology; stress; Caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support.;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to explore nurses' experiences of stress in the ICU (I), to analyze experiences of moral concerns in intensive care nursing from the perspective of relational ethics (II), to describe the synthesis of the concept of moral stress and to identify preconditions for moral stress (III) and to analyse and describe lived experiences of support in situations characterized by critical care situations and moral stress in intensive care (IV).The design was exploratory and descriptive. LÄS MER

 5. 5. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER