Sökning: "Erland Sköllerhorn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erland Sköllerhorn.

  1. 1. Habermas kommunikativa handlingsteori för studier av miljöpolitik ett kulturteoretiskt förslag

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Erland Sköllerhorn; Umeå universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jürgen Habermas; communicative action; political culture; anthropocentrism; biocentrism; democratic process; neo-liberalism; environmental policy;

    Sammanfattning : During the last 50 years, western European societies have been successful in creating economic growth, a functioning democracy and uniting these with social welfare. At the same time, environmental problems have become a major political challenge. LÄS MER