Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Reproductive behaviour of a monogamous cichlid fish Tilapia mariae

    Författare :Erkki Schwanck; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ciklider;

    Sammanfattning : .... LÄS MER