Sökning: "Erika Hansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erika Hansson.

  1. 1. Disordered eating among Swedish adolescents : : Associations with emotion dysregulation, depression and self-esteem

    Författare :Erika Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; Högskolan Kristianstad.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disordered eating; emotion dysregulation; depression; self-esteem; SCOFF; parental associations;

    Sammanfattning : Vägen till en ätstörning, som exempelvis anorexia nervosa eller hetsätningsstörning leder alltid förbi ett gränsland där energiintaget stegvis förändras. Kanske stoppar man i sig aningen mindre mat på måndagen än man gjorde på söndagen och på tisdagen lite mindre än på måndagen. LÄS MER