Sökning: "Erik Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Erik Svensson.

 1. 1. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Crystalline Properties of Starch

  Detta är en avhandling från Food Technology, Lund University

  Författare :Erik Svensson; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; gelatinization; retrogradation; annealing; phosphorylation; amylopectin-lipid complex; amylose-lipid complex; amylopectin; starch; amylose;

  Sammanfattning : The crystalline properties of starch constitutes a puzzling area of research. Our understanding of the crystalline structure of amylopectin, that is the crystalline component in starch, is based on the observations from investigations on modified amylose. LÄS MER

 3. 3. Die Bandenspektren des Cadmiumhydrides und -deutrides und deren Feinstruktur im Vergleich mit anderen Dublettspektren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Hæggström

  Författare :Erik Svensson; Stockholms högskola.; [1935]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:88;

  Sammanfattning : Popular Abstract in German n/a.... LÄS MER

 4. 4. From Eulerian to Lagrangian viewpoints in fluid flows: convective chaotic mixing in microfluidics

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Erik Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Erik Svensson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gärningsmannaskap; medverkan till brott; medgärningsmannaskap; medverkansläran; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER