Sökning: "Erik Sköldenberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erik Sköldenberg.

  1. 1. Angiogenesis in childhood malignancies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kirurgiska vetenskaper

    Författare :Erik Sköldenberg; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Angiogenesis Factor; Biopsy; Needle; Neovascularization; Pathologic; Nephroblastoma; Reference value; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; kirurgi; särskilt barnkirurgi; Pediatric Surgery;

    Sammanfattning : Angiogenesis is necessary for the growth and spread of solid tumors. In these studies angiogenesis was measured in childhood malignancies in general and in Wilms’ tumor in particular, and cutting needle biopsy (CNB) specimens were evaluated for diagnosis in childhood renal tumors. LÄS MER