Sökning: "Erik Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade orden Erik Nilsson.

 1. 1. Degradation Mechanisms of Heat Resistant Steel at Elevated Temperatures : In an Iron Ore Pelletizing Industry

  Författare :Erik A. A. Nilsson; Marta-Lena Antti; Ragnar Tegman; Jan-Erik Svensson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; stainless steel; Grate-Kiln; microstructure; corrosion; as-casted; thermal cycling; erosion; deposition; Engineering Materials; Materialteknik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the different degradation mechanisms of the stainless steel in a travelling grate in a Grate-Kiln iron ore pellet indurator. The travelling grate is a conveyor belt that transports green-body pellets to a rotary kiln while the pellets are being dried and pre-heated to a temperature of 900-1100 °C by recycled hot air. LÄS MER

 2. 2. Strategi, styrning och konkurrenskraft : En longitudinell studie av Saab AB

  Författare :Erik B Nilsson Jannesson; Fredrik Nilsson; Nils- Göran Olve; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Koncernstrategi; Affärsstrategi; Produktionsstrategi; Ekonomistyrning; Produktionsstyrning; Konkurrenskraft; Longitudinell fallstudie; Saab AB; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. LÄS MER

 3. 3. How requirements development could support design of effective and resource-efficient offerings

  Författare :Sara Nilsson; Mats Björkman; Erik Sundin; Tomohiko Sakao; Erik Herzog; John Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : What a company offers its customers has to fulfil several different needs, desires, constraints, which can originate from multiple different sources that affect the offering throughout its life cycle. All these criteria have to come together and be translated into statements that can support the designer’s understanding of the offering’s purpose. LÄS MER

 4. 4. Managing water according to river basins : Information management, institutional arrangements and strategic policy support - with focus on the EU Water Framework Directive

  Författare :Susanna Nilsson; Per-Erik Jansson; Erik Mostert; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; River basin management; EU Water Framework Directive WFD ; River Basin Dis-tricts RBDs ; International cooperation; Indicators; Baltic Sea Region BSR ; Water in nature and society; Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : Today, there is a general notion that water resources are best managed according to their river basins. River basin management may be approached from a wide variety of angles. This thesis focuses on information management, institutional arrangements and strategic policy support, with special reference to the EU Water Framework Directive (WFD). LÄS MER

 5. 5. Development of Process Technology for Photon Radiation Measurement Applications

  Författare :Henrik Andersson; Hans-Erik Nilsson; Göran Thungström; Per-Erik Hellström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Electrical engineering; electronics and photonics; Elektroteknik; elektronik och fotonik;

  Sammanfattning : This thesis presents work related to new types of photo detectors and their applications. The focus has been on the development of process technology and methods by means of experimentation and measurements. LÄS MER