Sökning: "Erik Kaunisto"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erik Kaunisto.

  1. 1. Mechanistic Modelling of Drug Dissolution and Matrix Formulations: Rotating Disc Dissolution, Dissolution in a Stagnant Medium, Swelling and Dissolving Matrix Systems

    Författare :Erik Kaunisto; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rotating Disc; Diffusion; Dissolution; Controlled Release; Hydrophilic matrices; ESPI;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under årens lopp har människan gjort stora landvinningar inom läkemedelsforskning, vilket har lett fram till avancerade läkemedel som idag tas för givna. Avancerade läkemedel sätter dock höga krav på tillverkarna av läkemedel, vilket har lett till att framtagandet av nya läkemedel är en ganska komplicerad process. LÄS MER