Sökning: "Erik Hedström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Erik Hedström.

 1. 1. Acute Myocardial Infarction: The Relationship between Duration of Ischaemia and Infarct Size in Humans - Assessment by MRI and SPECT

  Författare :Erik Hedström; Lund Klinisk fysiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; Fysiologi; Physiology; humans; cardiac troponin T; creatine kinase isoenzyme MB; delayed contrast-enhanced magnetic resonance imaging; single photon emission computed tomography; myocardial perfusion; myocardial infarct size; myocardium at risk; duration of ischaemia; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : The effect of duration of ischaemia on final infarct size is well established in animal studies, but not fully evaluated in humans. Delayed contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DE-MRI) can be used to distinguish between viable and non-viable myocardium and thus to quantify infarct size. LÄS MER

 2. 2. Fractures in children : a population-based study from northern Sweden

  Författare :Erik Hedström; Sead Crnalic; Ulrica Bergström; Piotr Michno; Lucie Laflamme; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; fracture; child; pediatric; injury; epidemiologi; Epidemiology;

  Sammanfattning : Fractures and other injuries are notoriously common in childhood and adolescence and a major cause of morbidity. They place a heavy burden on individuals, families, health systems and society. LÄS MER

 3. 3. Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning

  Författare :Martina Granholm; Erik A. M. Borglund; Lena-Marie Öberg; Karin Hedström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; sensemaking; materiality; affordance; krisledning; meningsskapande; materialitet; affordans;

  Sammanfattning : Arbetet med denna licentiatavhandling har skett inom ramarna för det Interregionalt finansierade projektet Gränslös samverkan för ökad säkerhet 2. Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i krisledningen och vilka förutsättningarna är för att de ska brukas. LÄS MER