Sökning: "Erik Ahlin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Erik Ahlin.

 1. 1. Nervositeten kommer utifrån. Om Erik Beckmans tidiga författarskap The Nervousness Comes From Without. On the Early Works of Erik Beckman

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Christer Ekholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Erik Beckman; idea analysis; repertoire aesthetics; informalism; pragmatic poetics; critique of conventions; Platonic idealism; Lars Ahlin; the Swedish 1960 s;

  Sammanfattning : Erik Beckman has a reputation of being a difficult author, verging on the incomprehensible. The point of departure in this study of his early writings, from the 1961 poem "Kärleksdikt under morotsträd" ("Love Poem Beneath Carrot-Tree) to the 1965 novel "Hertigens kartonger" ("The Duke's Cartons") is a hermeneutic problemizing of the description of him as an unreadable writer. LÄS MER

 2. 2. Om pilplanteringar och dessas vigt för landthushållningen. Ekonomisk afhandling, hvilken med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Erik Ahlin af Uplands nation. Kongl. stipendiat. på ekonom. audit. d. 14 Junii 1836 e. m., 2

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Leffler och Sebell, 1836

  Författare :Elias Fries; Uppsala universitet.; [1836]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER