Sökning: "Eric Fant"

Visar resultat 1 - 5 av 351 avhandlingar innehållade orden Eric Fant.

 1. 1. Under kongl. maj:ts och hans kongl. höghets, kron prinsens höga öfvervaro, theser, på nådigsta befallning utgifne och försvarade, af Eric Michaël Fant, hist. prof. och Pehr Eric Skiöldebrand, i gustavianska lärosalen, den 1 november 1786

  Författare :Eric Michael Fant; Pehr Eric Skiöldebrand; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historia librorum symbolicorum in Svecia, quam, venia ampliss. facult. philos. præside mag. Erico M. Fant ... pro gradu, publice ventilandam sistit, Michaël Fant, stipend. Thun. Stockholmiensis. In aud. Gust. maj. d. 15 Maji 1782

  Författare :Eric Michael Fant; Michael Fant; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio academica, observationes de poësi Svecana recentiori expositura. Quam cons. ampl. ord. philos. Upsaliens. præside doct. Erico M. Fant ... censuræ modeste offert Car. Eric. Askelöf, Ostrogothus. In audit. Gustaviano d. X Dec. MDCCCVIII. H. a. m. s

  Författare :Eric Michael Fant; Carl Eric Askelöf; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio historica de oligarchia superioris seculi in Svecia, quam, venia ampliss. facult. philos. præside mag. Erico M. Fant ... publico examini subjicit Johannes Eric. Zachrisson, stipend. Ahllöfvianus, Dalecarlus. In audit. Gustav. maj. d. 23 Dec. 1784. Horis a. m. solitis

  Författare :Eric Michael Fant; Johan Eric Zachrisson; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Itinerarium r. Caroli Gustavi, notis illustratum, cujus partem II, cons. ampl. ord. philos. reg. acad. Ups. præside mag. Erico M. Fant ... publice examinandam sistit Carolus Fant, stipend. Possieth. Stockholmiensis, in aud. Gust. maj. d. XXI Junii MDCCLXXXVI, horis solitis

  Författare :Eric Michael Fant; Carl Fant; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER