Sökning: "Eric Berggren"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Eric Berggren.

 1. 1. Dynamic track stiffness measurement : a new tool for condition monitoring of track substructure

  Författare :Eric Berggren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Technology; track stiffness; track maintenance; soil dynamics; measurement; Vehicle engineering; Farkostteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Railway Track Stiffness : Dynamic Measurements and Evaluation for Efficient Maintenance

  Författare :Eric Berggren; Mats Berg; Laurent Schmitt; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Railway track stiffness; maintenance; soil dynamics; measurement; simulation; vibration; Vehicle engineering; Farkostteknik;

  Sammanfattning : Railway track stiffness (vertical track load divided by track deflection) is a basic parameter oftrack design which influences the bearing capacity, the dynamic behaviour of passing vehiclesand, in particular, track geometry quality and the life of track components. Track stiffness is abroad topic and in this thesis some aspects are treated comprehensively. LÄS MER

 3. 3. Satser om lag och lagstiftning ... under inseende af Christoph. Jac. Boström ... till offentlig granskning framställde för philosophiska graden af Eric Berggren Stip. Burm. Norrl. P. I. å Gustavianska lärosalen d. 4 juni 1845, P. I

  Författare :Christopher Jacob Boström; Eric Berggren; Christopher Jacob Boström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hesiodi Ascraei poëmation, quod inscribitur; scutum Herculis, ... praeside Mag. Johanne Tranér, professore regio, pastore Sudercopiensium, pro gradu philosophico p. p. Ericus Abrahamus Berggren Sudermanno-Nericius. In Audit. Gustav. die X April. MDCCCXXXIII. H. P. M. S., d. 1

  Författare :Johan Vindician Tranér; Eric Abraham Berggren; Johan Vindician Tranér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER