Sökning: "Era delar är min helhet : En studie om att vara äldre och multisjuk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Era delar är min helhet : En studie om att vara äldre och multisjuk.

  1. 1. "Era delar är min helhet" En studie om att vara äldre och multisjuk

    Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

    Författare :Martina Summer Meranius; Mälardalens högskola.; Linnéuniversitetet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; ageing; comorbidity; gerontological nursing; nursing homes; older people; ordinary housing; phenomenology; Omvårdnad; Nursing;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe what it means to be old and live with multimorbidity. An additional aim is to examine and describe the contextual meaning of the phenomenon in ordinary housing and nursing homes, and a third aim is to deepen our understanding of the situation for old people who also are ill. LÄS MER