Sökning: "Epistemology of news"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Epistemology of news.

 1. 1. The materiality of media discourse on capitalism and journalistic modes of writing

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Peter Berglez; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; capitalism; journalistic modes of writing; media discourse; cultural materialist CDA; dialectics; dysfunctional homologies; ideologemes.; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the relationship between the capitalist hegemonic order and the mass media, with the latter restricted to two elite newspapers (Swedish DN and Slovenian Delo) and the selection of news materials from three bodies of international media coverage: NATO’s military intervention in former Yugoslavia, 1999, the political demonstrations against the IMF and the World Bank in Prague, 2000, and 9/11, 2001. There are two sub-purposes, one theoretical-methodological and one political-democratic. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta en region : källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Jesper Falkheimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media Analysis; Öresund Region; Sources; Transnational Journalism; Public Relations; Journalistik; Press and communication sciences; News Management; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish NÄR ÖRESUNDSBRON INVIGDES ÅR 2000 nådde förväntningarna på dansk-svensk integration sin kulmen. Prognoser och framtidsspekulationer haglade. Nyhetsbrev, reklamkampanjer, webbplatser och konferenser producerades på löpande band. Öresundsbron förenade Öresundsregionen. LÄS MER

 3. 3. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER