Sökning: "Eosinofiler astma"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Eosinofiler astma.

 1. 1. Development and Resolution of Allergic Airway Inflammation in vivo: effects of therapeutic intervention

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Lena Uller; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Animal models; Glucocorticoids; Eosinophils; Apoptosis; Asthma; Allergy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma är en folksjukdom. Uppemot 10 % av befolkningen i Sverige har mer eller mindre uttalade symptom. Barn är ofta värst drabbade. Vid astma drar luftrören ihop sig så att det blir svårt att andas. LÄS MER

 2. 2. Assessment of eosinophil degranulation in allergic diseases and experimental models

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Monika Malm-Erjefält; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; blood; histochemistry; cytochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; animal morphology; Animal anatomy; Djurs anatomi och morfologi; Haematology; cytoplasmic granules ; Hematologi; Respiratory system; extracellulära vätskor; Andningsorganen; toxikologi; farmaci; farmakognosi; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Klinisk biologi; Pharmacological sciences; Histology; cell separation ; mice; animal models ; biological marker ; transmission electron microscopy allergy; cell degranulation ; Clinical biology; extracellular fluids; eosinophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den eosinofila granulocyten är en typ av vit blodkropp som ingår i kroppens immunförsvar. Vid allergirelaterade sjukdomar ses en ökad mängd av eosinofiler i blodbanan samt lokalt i den allergiskt inflammerade vävnaden. LÄS MER

 3. 3. Glucocorticosteroid effects on cytokine production: studies in a glucocorticosteroid resistance model and in allergic airway disease

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Susanne Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GM-CSF; cytokine; glucocorticoids; budesonide; IL-2; IL-4; IL-12; asthma; allergic rhinitis; allergic airway inflammation; Respiratory system; Andningsorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och allergisk rinit (hösnuva) är vanligt förekommande sjukdomar som karakteriseras av inflammation i luftrörs- och nässlemhinnor och ökad produktion av inflammatoriska proteiner t.ex. cytokiner. Cytokiner är små proteiner som fungerar som kemiska signaler mellan celler i kroppen och styr bl. LÄS MER