Sökning: "Enquist"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet Enquist.

 1. 1. The I in Design

  Författare :Henrik Enquist; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; visualisation; rehabilitation; participatory design; methodology; design; artefact; autobiography;

  Sammanfattning : This thesis describes the relations between objects, practices, and individuals. The main objective is to explore the role of artefacts in user-centred participatory design research, specifically for expressing and communicating personal experiences and creating meaning. LÄS MER

 2. 2. Huvudmannaskapets dialektik : en studie om Renault/Volvo-affären

  Författare :Bo Enquist; Håkan Javefors; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Renault; Volvo; merger; corporate governance; managerialism; dialectical; hermeneutics; accounting as discourse; responsibility; rationality; power; ethics; phronesis; communication; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Självbiografiskt skapande

  Författare :Henrik Enquist; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metod- och teoribildning; Språk-kommunikation-digitala bilder;

  Sammanfattning : Licentiatuppsatsen handlar om självbiografiskt skapande och tar utgångspunkt i tre huvudspår. Det första är den egna positionens roll och hur man skulle kunna argumentera för en individuell objektivitet. Det andra behandlar medieringen av jaget och.. LÄS MER

 4. 4. Studies of Phonons and Phase Transitions by Time-Resolved X-ray Diffraction

  Författare :Henrik Enquist; Atomfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; synchrotron radiation; ultrashort pulses; material science; phase transition; X-ray diffraction; phonon; X-ray detector;

  Sammanfattning : When light is used to study structures, the wavelength limits the size of the details that can be resolved. Visible light can be used to investigate structures as small as a micrometre in size. To study smaller structures a shorter wavelength is required. LÄS MER

 5. 5. The Role of Membrane Trafficking in G Protein-Coupled Receptor Regulation

  Författare :Johan Enquist; Drug Target Discovery; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; downregulation; recycling; resensitization; desensitization; GPCR; membrane trafficking;

  Sammanfattning : Movements of a receptor in the plasma membrane and within the cell influence receptor function and physiology. I have investigated the role of such movements, generally known as membrane trafficking, in G protein-coupled receptor regulation. LÄS MER