Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Facilitating falsification in legal decision making: problems in practice and potential solutions

    Författare :Enide Maegherman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Law; order effects; falsification; evidence;

    Sammanfattning : .... LÄS MER