Sökning: "English historical fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden English historical fiction.

 1. 1. The Nation Conceived Learning, Education, and Nationhood in American Historical Novels of the 1820s

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johanna McElwee; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; United States; education; learning; historical fiction; antebellum literature; national identity; anti-intellectualism; Lydia Maria Child; James Fenimore Cooper; Catharine Maria Sedgwick; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study explores the role of learning and education in American historical fiction written in the 1820s. The United States has been, and still is, commonly considered to be hostile to scholarly learning. LÄS MER

 2. 2. From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Ivo Holmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Weimar Republic; Documentary novel; English historical fiction; The Wooden Shepherdess; The Fox in the Attic; 1900-1976; Hughes; Richard; Rise of Nazism; Hitler portraits in literature; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Richard Hughes (1900-1976) blev mycket känd genom sin debutroman A High Wind in Jamaica, 1929. Han förhastade sig inte med nästa roman, In Hazard; den kom först 1938. Intervallerna blev allt längre. LÄS MER

 3. 3. The Victorian Governess Novel

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Cecilia Wadsö-Lecaros; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Victorian governess; didactic fiction; education in literature; women and work in the nineteenth century; nineteenth-century English novel; marginalisation of women; female education in the nineteenth century; English language and literature; governesses in literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för min avhandling är den viktorianska guvernantromanen. I artonhundratalets England var arbetet som guvernant ett av de få yrken som stod öppna för medelklasskvinnor. Genom att arbetsförhållandena ofta var svåra, kom den samtida debatten om guvernanternas eländiga situation att bli livlig. LÄS MER

 4. 4. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 5. 5. Triangulating Perspectives on Lexical Replacement From Predictive Statistical Models to Descriptive Color Linguistics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Susanne Vejdemo; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; semantics; lexical typology; semantic typology; historical linguistics; historical semantics; lexical replacement; lexical change; rate of lexical replacement; color; regression models; Swedish; English; German; Danish; Norwegian; Icelandic; method triangulation; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate lexical replacement processes from several complementary perspectives. It does so through three studies, each with a different scope and time depth. LÄS MER