Sökning: "Engelskundervisning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Engelskundervisning.

 1. 1. Interkulturell förståelse i engelskundervisning en möjlighet

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Forskarutbildningen i pedagogik

  Författare :Ulla Lundgren; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intercultural understanding; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER

 2. 2. Doing Language Policy A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the prospects of developing intercultural understanding through English as a foreign language (EFL) education in the Swedish comprehensive school. This overall aim is split into two subordinate aims: (1) to analyse and problematize the intercultural dimension of EFL as three discourses, research discourse, authority discourse and teacher discourse; (2) to relate the above discourses to each other in order to reveal a space for the interpretation of culture teaching and learning culture in EFL. LÄS MER

 4. 4. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Jan Berggren; Per Gerrevall; Stefan Lund; Dennis Beach; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER