Sökning: "Engelska pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden Engelska pedagogik.

 1. 1. Ledarna och barnidrotten : Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran

  Författare :Karin Redelius; Lars-Magnus Engström; Martin Johansson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child and youth sports; sports leaders; coach; upbringing; Bourdieu; habitus; symbolic capital; gender; Education; Pedagogik; Skolidrott; pedagogik; Idrottsledare; genusaspekter; Idrott; Idrottsundervisning; Barn och idrott; Ungdomsidrott;

  Sammanfattning : An important premise for the study is the pedagogic importance of sports, that children and youth via sports and its leaders consciously and unconsciously incorporate and teach themselves skills, habits and knowledge as well as norms and values. Another premise is that sports leaders, like other teachers and leaders, work in a time where new conditions prevail for children’s upbringing and for the role as a leader. LÄS MER

 2. 2. Ordnande praktiker : En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer

  Författare :Susanne Andersson; Liv Finstad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hegemonic masculinity; Police officers; Sweden; Polisväsen; Manlighet; Sverige; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pedagogik och didaktik : den herbartianska grunden : en studie med utgångspunkt i tre pedagogiska strömningar och med tyngdpunkten lagd på den pedagogisk-didaktiska utvecklingen

  Författare :Jarl Stormbom; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse Herbartianism from its philosophical, ethical and educational roots in the german speaking parts of Central Europe, and to analyse the dissemination of Herbartianism to Finland. The latter part of the purpose is the main focus in the study. LÄS MER

 4. 4. Kultur i språkundervisning - med fokus på engelska

  Författare :Eva Gagnestam; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Nu ifrågasätts det traditionella sättet att undervisa om kultur i språkundervisning allt mer av forskare och språkdebattörer världen över. Att endast behandla kultur som ren faktainformation om en nationell kultur, förmedlad genom språket, går inte ihop med en förändrad syn på kultur, identitet, nationalitet och språk. LÄS MER

 5. 5. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Författare :Jan Berggren; Per Gerrevall; Stefan Lund; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER