Sökning: "Energy transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 866 avhandlingar innehållade orden Energy transfer.

 1. 1. Energy Use, Efficiency Gains and Emission Abatement in Transitional Industrialised Economies: Poland and the Baltic States

  Detta är en avhandling från Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Jürgen Salay; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; implementation; sustainable energy; renewable energy; electricity production; power industry; Baltic states; Poland; transition; sulphur dioxide; air pollution; energy efficiency; Energy; energy use; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur energianvändning och luftföroreningar i Polen, Estland, Lettland och Litauen har förändrats under övergången till marknadsekonomi efter 1989. Avhandlingen består av sex artiklar, vilka behandlar tre aspekter av dessa förändringar. LÄS MER

 2. 2. Experimental Studies of Separated Flow and Heat Transfer in a Ribbed Channel

  Detta är en avhandling från Heat Transfer

  Författare :Lei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiforskning; plasma; Energy research; fluiddynamik; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Gases; Particle image velocimetry; Liquid crystal thermography; ribbed channel; heat transfer; turbulence properties; separated flow; coherent structures;

  Sammanfattning : The main concern of this thesis is to experimentally investigate the turbulent flow and heat transfer in a ribbed channel. Such flows are encountered in many engineering applications, e.g., gas turbine cooling. LÄS MER

 3. 3. Laminar-flow Liquid-to-air Heat Exchangers - Energy-efficient Display Cabinet Applications

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, Department of Energy Sciences, Division of Heat Transfer

  Författare :Caroline Haglund Stignor; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy-efficiency; indirect cooling; display cabinet; pressure drop; heat transfer; flat-tube heat exchanger; cooling coil; laminar;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Resultaten som presenteras i denna doktorsavhandling visar att det går att spara stora mängder energi genom att använda samma typ av värmeväxlare, som normalt används i bilar och lastbilar, i livsmedelsbutikernas kyldiskar. För att hålla maten kall när den ligger ute i butiken cirkuleras en kyld luftström runt i kyldiskarna. LÄS MER

 4. 4. Numerical Investigation of Turbulent Fluid Flow and Heat Transfer in Complex Ducts

  Detta är en avhandling från Division of Heat Transfer, Lund Institute of Technology

  Författare :Masoud Rokni; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SED; WET; GGDH; RNG; RSM; EASM; Low-Reynolds; Non-linear k-e; Heat transfer; Turbulent; Complex ducts; Secondary flows; Temperature invariance; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Numeriska methoder har används för att beräkna turbulent strömning och värmeöverföring i komplexa kanaler med olika turbulens modeller.... LÄS MER

 5. 5. Latent Heat Thermal Energy Storage for Indoor Comfort Control

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :NingWei Justin Chiu; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Thermal Energy Storage; Phase Change Material; Indoor Comfort; Heat Transfer; Termisk Energilagring; Fasändringsmaterial; Inomhuskomfort; Värmeöverföring;

  Sammanfattning : Equating Earth’s existence to 24 hours, we, the Homo sapiens, came about in the last four seconds. Fossil fuel came to our knowledge with mass extraction dating from the Industrial Revolution two centuries ago, in other words 4 milliseconds out of Earth’s 24-hour equivalent lifetime. LÄS MER