Sökning: "Endothelin"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade ordet Endothelin.

 1. 1. Endothelin receptor changes during inflammation in the lung

  Detta är en avhandling från Laboratory of Experimental Vascular Research Department of Clinical Sciences Lund University

  Författare :Bengt Granström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; Upregulation; Smooth muscle cells; Smoking; Sephadex; Remodeling; Rat; mRNA; Human; ETB receptor; ETA receptor; Lung; Endothelin; Asthma bronchiale; Contraction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning (Swedish Summary) Inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna tillhör ett av de vanligaste skälen till ohälsa. Astma, både allergisk och icke allergisk, kan debutera redan under de första levnadsåren och kan på lång sikt ge kroniskt nedsatt lungfunktion. LÄS MER

 2. 2. Modulation of the Progenitor Cell and Homeostatic Capacities of Müller Glia Cells in Retina Focus on α2-Adrenergic and Endothelin Receptor Signaling Systems

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohammad Harun-Or-Rashid; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alpha2-adrenergic receptor; Brimonidine; Brn3a; Dedifferentiation; Endothelin; EGFR; ERK1 2; Neuroprotection; NMDA; MIO-M1 human Müller cell; Müller cells; Retina; Retinal ganglion cells; Src-kinase; Transactivation.; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Müller cells are major glial cells in the retina and have a broad range of functions that are vital for the retinal neurons. During retinal injury gliotic response either leads to Müller cell dedifferentiation and formation of a retinal progenitor or to maintenance of mature Müller cell functions. LÄS MER

 3. 3. Importance of MAPK and PKC in cerebrovascular endothelin receptor changes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Marie Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; farmakognosi; farmaci; toxikologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Fysiologi; Physiology; cerebral arteries; ischemia; receptors; endothelin; Farmakologi;

  Sammanfattning : Endothelin is a vasoactive peptide that exerts its effect through two receptors; the endothelin type A (ETA) and type B (ETB) receptor. The contractile ETA receptor is localized on smooth muscle cells in the vascular wall, while the ETB receptors are mainly situated on endothelial cells, mediating vasodilatation. LÄS MER

 4. 4. Altered expression of contractile endothelin receptors in the vascular bed

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Mikael Adner; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; upregulation; transcriptional regulation; smooth muscle cells; plasticity; organ culture; Endothelin; receptor; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blodkärlen har till uppgift att distribuera syre och näring till kroppens alla celler, samt att borttransportera slaggprodukter som sedan bildas efter nyttjandet. Dessutom förmedlas en rad signalsubstanser till kroppens vävnader via blodcirkulationen. LÄS MER

 5. 5. Endothelin and endothelin receptors in human pregnancy and delivery

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Kerstin Wolff; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelin; endothelin receptor; human; pregnancy; preeclampsia; delivery;

  Sammanfattning : From the Division of Clinical Science, Department of Obstetrics and Gynecology, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden. Endothelin and Endothelin-Receptors in Human Pregnancy and Delivery Kerstin Wolff Background: Endothelin -1 (ET-1) is a 21-amino acid peptide, first described by Yanagisawa et al in 1988. LÄS MER