Sökning: "Encounter"

Visar resultat 21 - 25 av 584 avhandlingar innehållade ordet Encounter.

 1. 21. Servicemötets praktik - på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anette Svingstedt; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hotel; home for the elderly; district court; practice theory; Service encounter; service-dominant logic; service studies; tjänstedominerande logik; servicemötet; praktikteori; tingsrätt; äldreboende; hotell;

  Sammanfattning : The practice of service encounters in a district court, a home for the elderly, and a hotel Service management research places the service encounter in a central position. It is highlighted as a key event that involves the simultaneous production, consumption, and marketing of the services produced by the operation. LÄS MER

 2. 22. Tjänstemötet Interaktionens kommersiella, byråkratiska och social logik

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Annika Åberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; service encounter; social interaction; insurance business; institutional roles; asymmetrical interaction; relational talk; instrumental talk; conversational analysis;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is interaction in the service encounter. The aim is to describe and explain the service encounter interaction with a special focus on the social and organisational context. LÄS MER

 3. 23. Foraging behaviour in piscivorous fish: mechanisms and patterns

  Detta är en avhandling från Håkan Turesson, Department of Ecology, Limnology. Ecology building, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Håkan Turesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; marine biology; Hydrobiology; piscivory; consumption rate; confusion effect; capture success; predation; encounter rate; prey choice;

  Sammanfattning : Mechanistic understanding of piscivore foraging at the individual level is important in order to understand and make predictions of piscivore effects at population and community levels. To understand the mechanisms affecting selection and consumption rates each step in the foraging cycle (search, encounter, active choice, attack, capture, ingestion, digestion) should be studied. LÄS MER

 4. 24. Säljande samspel : en sociologisk studie av privat servicearbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kristina Abiala; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interactive service work; service encounter; emotional labor; feeling rules; display rules; deep acting; surface acting; organisational frames; routinization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. LÄS MER

 5. 25. Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Gunilla Carlsson; Växjö universitet.; Högskolan i Borås.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; violent encounter; reflective lifeworld research; psychiatric care; ;

  Sammanfattning : The present study focuses on the phenomenology of the violent encounter, and is to be understood as the study of the violent encounter as a phenomenon, i.e. as experienced. The overall aim is to elucidate, analyse and describe violent encounters within psychiatric care as experienced by carers and patients. LÄS MER