Sökning: "Encounter"

Visar resultat 21 - 25 av 677 avhandlingar innehållade ordet Encounter.

 1. 21. Den mänskliga professionaliteten : En filosofisk undersökning av det autentiska mötets betydelse för patientens välbefinnande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Ingrid Snellman; António Barbosa da Silva; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; authentic encounter; health; emotion; personhood; I-Thou-relation; I-It-relation; mutuality; Martin Buber; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The following study is based on observations made in practical medical and nursing care. A practical medical and nursing care problem is introduced, in which an imbalance is shown between the expectations on medical and nursing staff expressed by the patient and the fact that the medical and nursing staff has not had the opportunity to develop the ability to notice and meet the expectations of the patient. LÄS MER

 2. 22. Servicemötets praktik - på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anette Svingstedt; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hotel; home for the elderly; district court; practice theory; Service encounter; service-dominant logic; service studies; tjänstedominerande logik; servicemötet; praktikteori; tingsrätt; äldreboende; hotell;

  Sammanfattning : The practice of service encounters in a district court, a home for the elderly, and a hotel Service management research places the service encounter in a central position. It is highlighted as a key event that involves the simultaneous production, consumption, and marketing of the services produced by the operation. LÄS MER

 3. 23. Icons of disease : A philosophical inquiry into the semantics, phenomenology and ontology of the clinical conceptions of disease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Per Sundström; Lennart Nordenfelt; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conceptions of disease; Clinical encounter; Life-world; Symbolic mediation; Philosophy of medicine; Medical ethics; Hermeneutics; Human organism; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The present study endeavers to answer the question: What are diseases in the clinical encounter between physician and patient? The answer supplied - actually, exposed and explicated throughout the study - is conceived in philosophical terms, engaging semantics, phenomenology, ethics and ontology.The methodological orientation of the study is humanistic and hermeneutical - besides the 'method' of philosophical discourse. LÄS MER

 4. 24. Tjänstemötet Interaktionens kommersiella, byråkratiska och social logik

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Annika Åberg; Jan Ch Karlsson; Patrik Larsson; Lars Ivarsson; Lennart G. Svensson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; service encounter; social interaction; insurance business; institutional roles; asymmetrical interaction; relational talk; instrumental talk; conversational analysis; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is interaction in the service encounter. The aim is to describe and explain the service encounter interaction with a special focus on the social and organisational context. LÄS MER

 5. 25. Foraging behaviour in piscivorous fish: mechanisms and patterns

  Detta är en avhandling från Håkan Turesson, Department of Ecology, Limnology. Ecology building, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Håkan Turesson; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; marine biology; Hydrobiology; piscivory; consumption rate; confusion effect; capture success; predation; encounter rate; prey choice;

  Sammanfattning : Mechanistic understanding of piscivore foraging at the individual level is important in order to understand and make predictions of piscivore effects at population and community levels. To understand the mechanisms affecting selection and consumption rates each step in the foraging cycle (search, encounter, active choice, attack, capture, ingestion, digestion) should be studied. LÄS MER