Sökning: "En skola för alla"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden En skola för alla.

 1. 1. En skola för eller med alla : en kommuns arbete för att nå sina mål

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Inga-Lill Matson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningsmål; Specialundervisning; Särskolan; Integrerad undervisning för personer med funktionsnedsättning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Prövningen av en skola för alla nationella provet i matematik i det tredje skolåret

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Anette Bagger; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogiskt arbete; educational work; National test; Mathematics; Third grade; Special needs; Special support; Student in need of support; Discourse; Pupil; Teacher; nationella prov; matematik; test; i behov av stöd; tredje skolåret; stöd; Nationella prov;

  Sammanfattning : This thesis presents the contribution to research that my doctoral education led to. My starting point was a large scale qualitative research project (here after called the VR-project) which reviewed the implementation of national tests in the third grade on the subject of mathematics. LÄS MER

 3. 3. En skola för alla - gäller det alla? Statliga styrdokuments betydelse i skolans verksamhet

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Ulla Gadler; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; A school for everyone; steering documents; equivalent education; steering process; official; school leaders; special needs teachers; pupil assistants; knowledge appropriation; knowledge transfer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The thesis aim is to visualize and understand what happens to intentions formulated in national steering documents to be interpreted and implemented in schools to give every pupil without exception access to an equivalent education. The principal starting point is that the individual official, or “street bureaucrat”, working inside school is the key person in interpreting steering document content. LÄS MER

 4. 4. Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande En studie av fem livsberättelser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Spånberger Weitz; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life stories; out-of-home care; youths; transition to adulthood; school; social work; sense of belonging; comprehension work; livsberättelser; samhällsvård; ungdomar; vuxenblivande; skola; socialt arbete; hemmatillhörighet; förståelsearbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. LÄS MER

 5. 5. ”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott” Idrottsskolan som en praktik för formandet av idrottsbarndomar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Peter Carlman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sport clubs; Extra-curricular sport; Childrens sport; Sociology of childhood; Communities of Practice; Sport Capital; Idrottsföreningar; Skola; Barndomssociologi; idrottskapital; praktikgemenskaper; Intervjuer; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation was to investigate children’s views on and experiences of The Sport for All programme in school (SAP) (idrottsskolor) and the significance of the activities for children’s ”sports childhood”.The study is anchored in the so-called “new sociology of childhood”. LÄS MER