Sökning: "Emma Holmqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Emma Holmqvist.

 1. 1. Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegregation : ett mål utan medel?

  Författare :Emma Holmqvist; Roger Andersson; Inrene Molina; Ann-Cathrine Åquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Mixed housing environments are expected to create better life chances than homogeneous ones, at least for disadvantageous households. This conclusion has nourished policy and planning ideals of building neighbourhoods and reconstructing cities to become more socially mixed and less segregated. LÄS MER

 2. 2. Kvinnokamp : Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen

  Författare :Emma Isaksson; Ulla Manns; Bosse Holmqvist; Drude Dahlerup; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; women’s movement; social movements; 1970s; feminism; socialism; women’s culture; lesbian feminism; Grupp 8; Arbetets Kvinnor; Lesbisk Front; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis analyses ideological positions in the new women’s movement during the 1970s. Three key concepts are central in the study: oppression, struggle and liberation. LÄS MER