Sökning: "Emma Eliason"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Emma Eliason.

 1. 1. Value awareness in web site design

  Författare :Emma Eliason; Karin Hedström; Carina Ihlström Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inherited; Swedish municipalities; Value awareness; Genres; Web design; Informatics; Informatik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop knowledge about value-awareness in website design. To achieve the aim - this thesis investigates values in thedesign of Swedish municipality web sites through a perspective ofinherited values. It covers the designer perspectives’ intentions andreasons as well as user experiences and expectations. LÄS MER

 2. 2. Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme

  Författare :Emma Eliason; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; design av IT-system; utvecklingsprocessen; effektanalys; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med design av IT-system är att förändra eller stödja användares handlingar genom att göra vissa handlingar möjliga att utföra och andra omöjliga. Detta görs genom att systemet tilldelats vissa egenskaper i utvecklingsprocessen som skall möjliggöra och begränsa vissa typer av handlingar. LÄS MER