Sökning: "Ellen Andersson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ellen Andersson.

 1. 1. QTL Analysis in the Pig From the Identification of Quantitative Trait Loci to the Understanding of Molecular Mechanisms

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ellen Markljung; Leif Andersson; Göran Andersson; Göran Hjälm; Stefan Marklund; Holger Luthman; ; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Domestic pigs have become very different form the wild ancestors they originate from. Selection for muscle growth and meat quality has made the pig a good model for genetic studies of muscle development.The first part of this thesis presents a genome-wide scan for quantitative trait loci (QTL) in a cross between Landrace and Hampshire pigs. LÄS MER

 2. 2. Crosstalk between Inflammation and Coagulation in Acute Pancreatitis - Experimental and Clinical Studies

  Detta är en avhandling från Ellen Andersson

  Författare :Ellen Andersson; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; acute pancreatitis; active site inactivated factor VII; bleeding; coagulation; factor VII; FVIIai; hemorrhagic complications; hemorrhage; interleukin-6; MIP-2; nuclear factor kappa B; tissue factor;

  Sammanfattning : In various inflammatory conditions a close interplay between inflammation and coagulation is known to exist, where coagulation factor VII (FVII) and tissue factor (TF) are considered to be pivotal players. In this thesis the crosstalk between inflammation and coagulation in acute pancreatitis (AP) has been investigated. LÄS MER

 3. 3. Fruars makt och omakt Kön, klass och kulturarv 1900-1940

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

  Författare :Catarina Lundström; Maria Ågren; Bosse Sundin; Irene Andersson; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; swedish modern history; gender history; gender and class; female elites; cultural heritage; nationalism; field of action; network; arts and crafts; folk costumes; wives og county governors; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis deals with the space for action available to women of the regional elite. The interaction of such categories as gender and class are discussed. The overall purpose is to describe and analyze the role of the county governor’s wife during the period 1900- 1940. LÄS MER

 4. 4. Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 5. 5. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Humanistisk fakultet

  Författare :Eva Ekstrand; Inga-Britt Lindblad; Kristina Lundgren; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernity; storytelling; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the 1930s the Swedish homes were modernized through a series of social reforms. As a result of this, time was expected to be released from the housewife’s daily domestic duties and the question was what to do with this time. In this dissertation the concept of time is used in the sense of free time as time for free thinking. LÄS MER