Sökning: "Ellen Andersson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ellen Andersson.

 1. 1. Crosstalk between Inflammation and Coagulation in Acute Pancreatitis - Experimental and Clinical Studies

  Detta är en avhandling från Ellen Andersson

  Författare :Ellen Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; acute pancreatitis; active site inactivated factor VII; bleeding; coagulation; factor VII; FVIIai; hemorrhagic complications; hemorrhage; interleukin-6; MIP-2; nuclear factor kappa B; tissue factor;

  Sammanfattning : In various inflammatory conditions a close interplay between inflammation and coagulation is known to exist, where coagulation factor VII (FVII) and tissue factor (TF) are considered to be pivotal players. In this thesis the crosstalk between inflammation and coagulation in acute pancreatitis (AP) has been investigated. LÄS MER

 2. 2. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER