Sökning: "Elisabeth Wennersten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Wennersten.

  1. 1. Släktens territorier : en jämförande studie av sociala regelverk i det förindustriella bondesamhället i Dalarna och Hälsingland 1734-1826

    Författare :Elisabeth Wennersten; Karl-Olof Arnstberg; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Farms; inheritance; kinship; marriage; 18th century; 19th century; Jordägande; historia; Sverige; Dalarna; 1700-talet; 1800-talet; Hälsingland; Bondesamhället; Socialgeografi;

    Sammanfattning : This study examines how social regulations in pre-industrial agrarian society influenced the location of settlements and patterns of cultivation. The theoretical framework is based on the assumption that the organization and physical features of the cultural landscape can only be properly understood by elucidating the inner structure guiding the result. LÄS MER