Sökning: "Elisabeth Wallin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Wallin.

 1. 1. From growth cessation to bud burst : conifer seedling development in response to nursery culture and environmental stimuli

  Författare :Elisabeth Wallin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Picea abies; Pinus sylvestris; Pseudotsuga menziesii; seedling status; gene activity; photoperiod; storability; vitality; transplants; shoot electrolyte leakage; Picea abies; Pinus sylvestris; Pseudotsuga menziesii; plantstatus; genaktivitet; fotoperiod; lagringsbarhet; vitalitet; omskolningsplantor; elektrolytiskt läckage; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : In Sweden, 350-400 million seedlings are produced annually for forest regeneration. About one third of these are overwintered in frozen storage, necessitating accurate methods to assess storability. Young transplants of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst. LÄS MER

 2. 2. From growth cessation to bud burst - conifer seedling development in response to nursery culture and environmental stimuli

  Författare :Elisabeth Wallin; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In Sweden, 350-400 million seedlings are produced annually for forest regeneration. About one third of these are overwintered in frozen storage, necessitating accurate methods to assess storability. Young transplants of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst. LÄS MER

 3. 3. Hatar Gud bögar? : Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. En befrielseteologisk studie

  Författare :Lars Gårdfeldt; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Helgon; Hagiografi; Befrielseteologi; Queer studier; homosexualitetsstudier; Mänskliga rättigheter; Jämställdhet; Genusrelationer; Kyrkohistoria; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Churches try to limit the human rights of homosexuals, bisexuals and transgendered people by opposing gay marriage, LGBT-people's right to adopt and protective legislation, concerning hate crimes and similar issues. They do so through publications, papal decrees and various other churchly forums. LÄS MER