Sökning: "Elisabeth Stúr"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Stúr.

 1. 1. Trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken - Vi och Dom : Läsarvärlden i den Österrikiska dagstidningen täglich Alles

  Författare :Elisabeth Stur; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nyhetsjournalistik och medieutveckling; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Populariseringen av nyhetsjournalistiken med exempel från österrikisk press. Studie av medieutvecklingen i på den europeiska mediemarknaden utifrån mediesituationen i Österrike... LÄS MER

 2. 2. "Vi och dom" : trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken : läsarvärlden i den österrikiska dagstidningen Täglich alles

  Författare :Elisabeth Stúr; Brigitte Mral; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Dynamics of Developing Leadership Communication in Organisations

  Författare :Sandra Bergman; Catrin Johansson; Elisabeth Stúr; Åsa Thelander; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational communication; communicative leadership; training; development; DEMICOM; DEMICOM;

  Sammanfattning : Leadership development is an area which is a top priority for organisations. While communication has historically been viewed as one of many leadership activities, it has recently been suggested to be more central to, even constitutive of, leadership. LÄS MER

 4. 4. Lokalpressens självbilder 1920-2010 : Exemplet Gävleborg

  Författare :Mats Hyvönen; Wadbring Ingela; Elisabeth Stúr; Patrik Lundell; Ingela Wadbring; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Presshistoria; pressens mediehistoria; lokalpress; lokala dagstidningar; självbilder; marknadsföring; meningsproduktion; självlegitimering; DEMICOM; DEMICOM;

  Sammanfattning : The newspaper press is in a state of flux, reflecting both technological, cultural, economic and political changes. The digitization of the media is expected to bring about major changes in the media landscape and many are predicting the demise of the traditional newspaper. LÄS MER