Sökning: "Elisabeth Kjellsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Kjellsson.

 1. 1. Solar Colletors Combined with Ground-Source Heat Pumps in Dwellings - Analyses of System Performance

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Elisabeth Kjellsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heating in dwellings; TRNSYS simulations; solar collectors; ground-source heat pumps; ground heat;

  Sammanfattning : The use of ground-source heat pumps for heating buildings and domestic hot water in dwellings is increasing rapidly in Sweden. The heat pump extracts heat from the ground by a U-pipe in a vertical borehole. In order to reduce the electricity demand in the system, the combination with solar collectors is introduced. LÄS MER

 2. 2. Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Elisabeth Kjellsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; solvärme; solfångare; bergvärmepump; borrhål; energianvändning i byggnader; solinstrålning; solar heating; solar collectors; ground-coupled heat pump; borehole; energy use in dwellings; solar irradiation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER