Sökning: "Elisabeth Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Karlsson.

 1. 1. Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Elisabeth Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-handel; dagligvaror; leveransalternativ; distributionssystem; effektivitet; kundnytta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jag vill bli bemött för den jag är Ungdomars perspektiv på att vara elever med läs- och skrivproblematik

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Elisabeth Ekegren Johansson; Anders Garpelin; Marie Karlsson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Läs och skrivsvårigheter; Dyslexi; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis examines what the meeting with school requires for eight young people who are in the role of students assessed as having reading and writing problems. The overall aim of this study is to gain a deeper understanding of what the meeting with the school's requirements implies for young people who, in the role of elementary school students, secondary school students and students in the first year of upper secondary school, are assessed as having reading and writing difficulties. LÄS MER

 3. 3. Effect of ozone on dental caries and on cariogenic microorganisms

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Johansson; Jan van Dijken; Rolf Claesson; Ingrid Andersson Wenckert; Lena Karlsson; Ivar Espelid; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental caries; Ozone; Cariogenic microorganisms; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : There are a number of unanswered questions regarding new caries preventive methods such as ozone treatment as well as novel caries detection methods that monitor and evaluate these preventive methods. This thesis seeks answers to some of these questions. LÄS MER

 4. 4. Structural and functional properties of transthyretin

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Anders Karlsson; A. Elisabeth Sauer-Eriksson; Salam Al-Karadaghi; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Transthyretin; Amyloidosis; X-ray crystallography; Protein structure; Protein; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Structural biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Strukturbiologi;

  Sammanfattning : The hereditary transthyretin (TTR) amyloidoses are rare, and in severe cases, fatal disorders caused by mutations in the TTR gene. The clinical picture is diverse, involving neuropathies and myopathies, and mainly depends on the causative mutation and the sites and rates of amyloid deposition. LÄS MER

 5. 5. System studies of forest-based biomass gasification

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elisabeth Wetterlund; Mats Söderström; Magnus Karlsson; Simon Harvey; Pål Börjesson; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Biomass gasification; second-generation biofuels; global CO2 emissions; energy system optimisation;

  Sammanfattning : Bioenergy will play an important role in reaching the EU targets for renewable energy. Sweden, with abundant forest resources and a well-established forest industry, has a key position regarding modern biomass use. LÄS MER