Sökning: "Elisabeth Berglin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Berglin.

  1. 1. En bonadsmålare och hans värld. Johannes Nilsson i Breared

    Detta är en avhandling från Elisabeth Berglin, Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Finngatan 8, S­223 62 LUND

    Författare :Elisabeth Berglin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; painted wall hangings; folk art; imitation; change; hermeneutics; historical reconstruction; biographical method; contextualization; social memory; illiteracy; narratives; genre analysis; revivalist ideas; Kulturantropologi; text; etnologi; ethnology; Cultural anthropology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien behandlar den sydsvenske bonadsmålaren Johannes Nilssons måleri. Denne produktive målare levde och verkade i Breareds socken i södra Halland 1757­1827. En analys av hans bonader visar att han i många stycken frångick sina föregångares traditionella, imiterande framställning och begränsade motivkrets. LÄS MER