Sökning: "Elisabeth Ahlstrand"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Ahlstrand.

 1. 1. Lärares samarbete - en verksamhet på två arenor : studier av fyra arbetslag på grundskolans högstadium

  Författare :Elisabeth Ahlstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :lmposed co-operation; student welfare; teacher collegial co-operation. teacher-team; teachers work; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Around 1980 some important decisions were made regarding the Swedish comprehensive school, which in various ways influenced teachers' work. The school was to be divided into smaller units, so-called work-units. A work-unit was to contain two or more classes of students. LÄS MER

 2. 2. Processer i växelverkan : en grundad teoretisk modell om landstings-kommunal samverkan för personer med psykiska funktionshinder

  Författare :Thomas Lönebrink; Elisabeth Ahlstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Samverkan; samordning; samarbete; tvärprofessionella team; psykisk hälsovård; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad som händer när olika vård- och omsorgsverksamheter med skilda lagstiftningar, traditioner, kompetens och synsätt ska samverka under teambaserade förväntningar. Studiens forskningsområde har definierats utifrån en samverkansprocess vilken delvis initierades genom statliga stimulansmedel. LÄS MER

 3. 3. Assessment and Study Strategies : A study among Rwandan Students in Higher Education

  Författare :Innocent Sebasaza Mugisha; Sven Andersson; Elisabeth Ahlstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Higher Education; students’ conceptions of assessment; cue-seeking; studying the teacher; individual and group study strategies; alternative modes of assessment; Högre utbildning; studenters uppfattningar av bedömning; ‘cue-seeking’; individ- och gruppstrategier; alternativa bedömningsformer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain understanding of students’ experiences of assessment and the study strategies they adopt in the context of Higher Education in Rwanda. The study is governed by questions on how students conceive their experiences with assessment in their courses, how they determine study strategies, and how they reflect on alternative ways of assessment. LÄS MER