Sökning: "Elisabet Borg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Elisabet Borg.

 1. 1. On Perceived Exertion and its Measurement

  Författare :Elisabet Borg; Birgitta Berglund; Ana Garriga-Trillo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Perceptual scaling; psychophysics; Category-Ratio scale; perceived exertion; interindividual comparisons; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The general aim of the thesis is to answer questions on general and differential aspects of perceived exertion and on the measurement of its intensity variation. Overall perceived exertion is commonly treated as a unidemensional construct. This thesis also explores its multidimensional character. Four empirical studies are summarized (Study I-IV). LÄS MER

 2. 2. Hemmet som ethos. En idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft

  Författare :Yvonne Elisabet Hilli; Yrkeshögskolan Novia; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Hemmet som ethos, en etisk dimension inom människan, utgör forskningsintresset i denna studie. Kan hemmet som ethos utgöra motiv och drivkraft för människan? Avhandlingen har en övergripande hermeneutisk ansats med en vårdvetenskaplig tolkningshorisont. LÄS MER