Sökning: "Elira Maksuti"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elira Maksuti.

  1. 1. Imaging and modeling the cardiovascular system

    Författare :Elira Maksuti; Michael Broomé; Anna Bjällmark; Matilda Larsson; Martin Ugander; Patrick Segers; KTH; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cardiac pumping; diastolic function; hemodynamics; modeling; simulation; arterial stiffness; ultrasound; shear wave elastography.; Medicinsk teknologi; Medical Technology; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Cardiac pumping;

    Sammanfattning : Understanding cardiac pumping function is crucial to guiding diagnosis, predicting outcomes of interventions, and designing medical devices that interact with the cardiovascular system.  Computer simulations of hemodynamics can show how the complex cardiovascular system is influenced by changes in single or multiple parameters and can be used to test clinical hypotheses. LÄS MER