Sökning: "Elinor Ostrom"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Elinor Ostrom.

 1. 1. F. A. Hayek's Critique of Legislation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Law

  Författare :Cyril Holm; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hayek; legislation; rules; law; rationality; rational action; rational social order; equilibrium; utilitarianism; method of deliberation; criterion of correctness; Elinor Ostrom; Avner Greif; Vernon Smith; Joshua Epstein; complexity; knowledge; social cooperation; information; know-how; the Hayek problem; the invisible hand; Adam Smith; Mises; Keynes; Marx; welfare state; Gilbert Ryle; Michael Polanyi; theory of legislation; legisprudence; jurisprudence; Neo-Kantianism; historicism; cognitive closure; theory of prices; competition; syntax grammar; game theory; generative social science; agent-based computational modeling; institutional policy analysis; normative; primacy of economics; primacy of politics; Sheri Berman; constructivist rationalism; socialism; social democracy; Nozick; Rawls; distribution; justice; freedom; Kant; polycentric government; process of experimentation; speculative philosophy; analytical philosophy; freedom under the law; liberty; philosophy of mind; consequentialist; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : The dissertation concerns F. A. Hayek’s (1899–1992) critique of legislation. The purpose of the investigation is to clarify and assess that critique. LÄS MER

 2. 2. Teaming over time : team and team leadership development through different interventions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics

  Författare :Teresa Söderhjelm; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Organizing work in groups or teams is becoming almost the norm in contemporary organizations (West, 2012; Wheelan, 2005). This has implications on leadership, team membership and the way organization are designed to favor teamwork. LÄS MER

 3. 3. To Have and to Hold: Continuity and change in property rights institutions governing water resources among the Meru of Tanzania and the BaKgatla in Botswana; 1925-2000

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ellen Hillbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional change; Botswana; institutions; Kgatleng; Meru; natural resources; property rights; Tanzania; Sub-Saharan Africa; water; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diskussionen tar sin utgångspunkt i den klyfta som finns mellan, å ena sidan, stora delar av forsknings- och policy-världen och, å andra sidan, den verklighet som författaren stött på ute på den afrikanska landsbygden. Forskningsvärlden ser vattenresurser som en rent ekonomisk tillgång och småskaliga bönder beskrivs såsom vinstmaximerande individer, medan verkligheten är att vatten är en livsnödvändig förutsättning, inte bara för allt liv, utan även för en grundläggande inkomst för jordbrukarna och därmed behandlas som allmän resurs. LÄS MER