Sökning: "Elin Michélsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elin Michélsen.

  1. 1. Kamratsamspel på småbarnsavdelningar

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

    Författare :Elin Michélsen; Stockholms universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddler; peer; interaction; affordance; children’s culture; peer socialization; affects; co-construction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the interaction that occurs among one- and two-year-olds in preschool. Today there are many toddlers in Swedish preschools but few Swedish studies of the interaction among children of this preschool age. LÄS MER