Sökning: "Elin Jaensson Gyllenbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elin Jaensson Gyllenbäck.

  1. 1. Phenotype and function of intestinal CD103+ dendritic cells

    Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

    Författare :Elin Jaensson Gyllenbäck; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CD103; dendritic cell; CX3CR1; small intestine; MLN; CCR9; Vitamin A; retinoic acid;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunsystem består av ett nätverk av olika sorters celler och molekyler, vars uppgift är att försvara oss mot patogener (sjukdomsalstrande organismer) som till exempel virus och bakterier, medan det samtidigt måste tolerera proteiner och ämnen som finns naturligt i vår kropp. Immunsystemet kan delas upp i två delar; det medfödda (eller ospecifika) och det adaptiva (eller specifika) försvaret. LÄS MER